LỚP CASHCHING K11

Phân tích thị trường ngày 14.7.2017

14/07/2017 Phạm Thành Biên 0

[button color=”red” size=”medium” link=”http://cashching.com/lien-he/”]GỬI THÔNG TIN CHO TÔI[/button] Thị trường hàng hóa: [button color=”red” size=”medium” link=”http://cashching.com/lien-he/”]GỬI THÔNG TIN CHO TÔI[/button] Hãy Like nếu bạn thấy ý nghĩa và comment để tôi biết bạn đã nhận ➡️ Đọc tiếp >>

Phân tích xu hướng theo Phân kỳ - hội tụ

Phân tích thị trường ngày 13.7.2017

13/07/2017 Phạm Thành Biên 0

[button color=”red” size=”medium” link=”http://cashching.com/lien-he/”]GỬI THÔNG TIN CHO TÔI[/button] Thị trường chỉ số: Thị Trường hàng hóa: Canh mua trên 1214 [button color=”red” size=”medium” link=”http://cashching.com/lien-he/”]GỬI THÔNG TIN CHO TÔI[/button] Hãy Like nếu bạn thấy ý nghĩa ➡️ Đọc tiếp >>