Hệ thống giao dịch thành công

30/10/2019 Phạm Thành Biên 0

Hội tụ kỹ thuật được hiểu đơn giản là dùng 3 hoặc 4 chiến lược tính toán khác nhau, nếu cho ra cùng một kết quả hoặc một vùng kết quả thì đó chính là vùng chờ mua, hoặc vùng chờ bán, hoặc là vùng chờ chốt lãi.